UCLL-project wil geboorteverlof op het werk beter bespreekbaar maken.

Drempels wegwerken zodat papa’s en meeouders vanaf dag één een betrokken ouder kunnen zijn.

Geboorteverlof is een belangrijke hefboom voor de betrokkenheid van vaders en meeouders en biedt (nog te weinig gekende) voordelen voor het gezin, de werkvloer en de maatschappij. In 2023 werd het geboorteverlof voor vaders of meeouders dan ook opgetrokken tot 20 dagen (op te nemen in de eerste 4 maanden na de geboorte). Zo’n 40%*(bron IGVM) van de vaders en meeouders ervaart moeilijkheden om geboorteverlof (volledig) op te nemen. Het UCLL-project ’Geboorteverlof’, met de steun van het Agentschap Binnenlands bestuur, ​ creëert bewustzijn rond geboorteverlof bij vaders, meeouders én werkgevers.

Vaderschap, ouderschap begint vanaf dag één

Het opnemen van geboorteverlof is in België niet verplicht. Het is een manier om jezelf en je gezin de ruimte te geven om te wennen aan de komst van je kindje en een hechte band te scheppen in de vroegste fase van de ontwikkeling. Dit creëert dus meer ademruimte voor de beide ouders. ​ Op de werkvloer is het helaas niet altijd evident om die 20 dagen geboorteverlof op te nemen of toe te kennen. Toch is de aanwezigheid van de vader of meeouder in de eerste weken na de geboorte erg belangrijk, niet enkel voor de connectie met de pasgeborene, maar ook voor de werking van het gezin.

Papa Dieter Peeters getuigt: “Het is fijn dat je als papa al van tijdens de zwangerschap betrokken bent en eigenlijk deel bent van 'team baby'. Toen ik die eerste weken thuis was, kon ik mijn partner ondersteunen waar ze het nodig had.”

Drempels wegwerken

Uit het UCLL-project ‘Geboorteverlof' en eerdere studies blijkt dat er verschillende uitdagingen zijn in het opnemen van geboorteverlof, waaronder: de werkdruk, financiën, onduidelijke informatie en administratie en weinig begrip op de werkplek. Zo leven er nog steeds bepaalde ideeën rond de rol van de man binnen het ouderschap en leiden gendernormen tot een terughoudendheid bij vaders of meeouders om spontaan (volledig) het geboorteverlof op te nemen. Anderzijds worden er ook financiële drempels en praktische drempels vastgesteld, zoals de vrees voor een hogere werkdruk na de afwezigheid. Ten slotte vormt onduidelijke informatie of administratie over de regeling inzake geboorteverlof een drempel voor vaders of meeouders. Zij worden nog te weinig proactief geïnformeerd door de werkgever en doen daarom beroep op informele kanalen, zoals familie, vrienden of internet voor het inwinnen van kennis. ​ Ook de administratie die nog uitgevoerd moet worden na de geboorte van het kind ervaren vaders als belastend.

“Ik zie mij nog zitten in het ziekenhuis: op mijn gsm een Excel invullen 'wanneer dat ik er precies wel en niet zou zijn', want dat moet voor de loonafhandeling in orde zijn”, aldus een papa en werknemer in de privésector

Ook werkgevers lopen soms tegen organisatorische belemmeringen aan, in het toekennen van geboorteverlof. Toch biedt geboorteverlof ook voor werkgevers tal van voordelen. Werknemers die ten volle gebruik maken van het geboorteverlof, hervatten gemiddeld sneller opnieuw voltijds het werk. Zowel op korte als op langere termijn wordt er bij deze werknemers meer productiviteit en minder absenteïsme gezien. ​ En ook voor vaders is een evenwichtige balans tussen werk en gezin belangrijk om goed te kunnen functioneren op de werkvloer.

Annik Leliaert, HR-manager UZ Leuven erkent sterk het belang van geboorteverlof: “We zijn er van overtuigd dat het mogelijk maken van het opnemen van geboorteverlof bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers. Niet alleen voor hen maar ook voor het kind. En op die manier dragen wij ook bij aan de ontwikkeling van veerkracht en welzijn van toekomstige generaties.”
"Alle gezinnen zijn anders. Iedereen is vrij om zijn, haar of hun eigen keuzes te maken. Maar dan moeten het wel echt vrije keuzes zijn. Het is niet oké dat mannen, onder druk van baas of collega's, geen vader-of ouderschapsverlof durven opnemen. We moeten die traditionele rollenpatronen durven breken, een cultuuromslag in Vlaanderen creëren, zodat de vaderrol een nieuwe plek krijg in onze samenleving. Zo bevorderen we de gelijkheid tussen man en vrouw, tussen beide partners." besluit minister van Gelijk Kansen.

Méé op de agenda van beleidsmakers en werkgevers

Door informatie en getuigenissen te verspreiden via een video, inspiratiegids en website rond geboorteverlof, brengen de UCLL-onderzoekers het onderwerp onder de aandacht bij (aanstaande) ouders en werkgevers. Daarnaast helpen ze werknemers en werkgevers om het proces van de verlofaanvraag en ondersteuning tijdens en na de zwangerschap te vergemakkelijken via een stappenplan. Het doel is dat ook beleidsmakers met deze informatie aan de slag gaan.

UCLL onderzoeker expertisecentrum Resilient People, Sarah Vandekerkhof besluit: “Met deze informatie en nieuwe tools hopen we houvast te bieden voor zowel werknemer als werkgever om geboorteverlof bespreekbaar te maken.”

Sensibiliseer méé: Tijd voor papa-zijn

Video, key visual, inspiratiegids, posters/flyers, website: geboorteverlof.ucll.be
Geïnteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met Sarah Vandekerkhof via sarah.vandekerkhof@ucll.be. ​

*Bron: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/geboorteverlof_vaders_meemoeders_en_meeouders_in_de_eerste_maanden_na_de_geboorte)

Contact

Persverantwoordelijke Hogeschool UCLL - Kristel Van Mierlo - kristel.vanmierlo@ucll.be - 0476638501

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Perscommunicatie

Over hogeschool UCLL

Hogeschool UCLL biedt 20 graduaten, 22 bacheloropleidingen en 9 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met 16.000 studenten en 1.750 medewerkers is UCLL één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt. 

Mensen en ideeën in beweging brengen door ruimte te geven aan innovatief denken en samenwerken, dat is de visie van de hogeschool, dat is moving minds. De naam toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UCLL behoort tot de Associatie KU Leuven en is partner in de E³UDRES² alliantie.

Meer info: www.ucll.be 

Neem contact op met

Geldenaaksebaan 335 3001 Heverlee & Agoralaan gebouw B bus 1 3590 Diepenbeek

perscommunicatie@ucll.be

ucll.be